Wednesday, July 05, 2017

Tugasan Geografi PT3 2017: Usaha Untuk Mengatasi Halangan Memajukan Kawasan Kajian

CONTOH JAWAPAN LAPORAN / TUGASAN / KERJA KURSUS GEOGRAFI PT3 2017


CONTOH JAWAPAN

5. Usaha untuk mengatasi halangan untuk memajukan kawasan berlorek. 

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi halangan pada kawasan berlorek di kawasan kajian anda perlulah saling berkaitan dengan halangan yang anda tulis di atas. 


Contoh huraian:

(a) Membina benteng tinggi

Masalah hakisan tanah ini dapat diatasi dengan membina benteng yang diperbuat daripada batu blok disekitar kawasan tanah tinggi. Kawalan dengan Cara Membuat Teres juga sesuai untuk mengawal hakisan tanah dan tanah runtuh. Teres yang dibuat akan mengelak air hujan mengalir menerusi lereng bukit sebaliknya melalui teres yang dibina dan melalui struktur aliran air yang dibina pada teres. Kini kaedah pembinaan teres mampu untuk memperlahankan masalah kelajuan larian air.

(b) Menanam semula pokok-pokok
menanam semula pokok-pokok di cerun bukit terutamanya di kawasan yang telah dibangunkan. Usaha tersebut juga dapat menguatkan tanah yang telah melalui proses pembangunan. Hutan rimba dan   bukit-bukau merupakan pasak kepada ekosistem bumi. Pembalakan dan penebangan hutan tanpa kawalan telah melonggarkan ikatan tekstur tanah menjadikan cerun longgar dan rebah. Hujan lebat yang turun akan menyebabkan tanah di lereng bukit menjadi longgar dan menggelongsor. Oleh itu, pokok-pokok besar yang berakar dalam dan tanaman tutup bumi perlu ditanam untuk menyelamatkan kawasan pembangunan yang terdedah kepada cuaca yang tidak tentu serta hujan lebat. Hal ini dapat membantu menyekat pergerakan tanah daripada dibawa aliran air bawah tanah yang mampu menggelongsorkan tanah yang tidak stabil. 

(c) membina sistem perparitan yang terancang
Hal ini demikian kerana sistem perparitan yang terancang penting bagi membolehkan air hujan dari cerun bukit mengalir dengan baik dan terus ke longkang, sungai dan laut. Air tidak akan bertakung di sesuatu kawasan kecuali apabila  berlakunya banjir. Sistem perparitan yang dibina dapat berfungsi sebagai benteng yang kukuh di lereng bukit. Sistem perparitan yang terancang juga dapat memadatkan struktur tanah di lereng bukit. 

(d) meratakan kawasan cerun
Jika pembinaan perlu dijalankan di kawasan cerun curam, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah merendahkan dan meratakan kawasan tersebut. Ini akan memudahkan pembinaan. Cerun bukit perlu dipotong menjadi teres yang lebar untuk mengurangkan kadar kecerunan. Dengan ini, cerun yang curam dan sukar direndahkan dapat dijadikan tapak untuk pembinaan rumah. Selain itu, asas yang kukuh perlu dibina untuk memastikan rumah tidak runtuh. Kajian yang teliti dan teknologi moden digunakan untuk memastikan bangunan selamat diduduki. Walaupun kos pembinaan rumah di atas cerun bukit sangat tinggi, namun masih terdapat orang yang suka membina rumah di atas bukit atau berhampiran dengan cerun curam. Mungkin mereka suka akan pemandangan yang indah yang dapat dilihat dari aras ini.

(e) Menggunakan tenaga mahir

Sungai yang beraliran deras menyukarkan perjalanan dan berbahaya untuk dijadikan sistem pengangkutan. Hanya kano, bot kecil dan rakit yang dapat digunakan di jeram sungai. Kemahiran dan pengalaman diperlukan untuk mengayuh bit yang kecil melalui bahagian jeram. Untuk sampai ke pedalaman ini melalui sungai memakan masa beberapa hari. Sebahagian sungai-sungai ini mempunyai jeram yang beraliran deras dan berbahaya.

(f) memupuk semangat cinta akan alam sekitar

ibu bapa memikul tanggungjawab yang amat besar bagi memupuk semangat cinta akan alam sekitar dalam diri anak-anak sejak dari kecil lagi . Hal ini selaras dengan peribahasa, “melentur buluh biarlah dari rebungnya". Ibu bapa haruslah sentiasa mendedahkan anak-anak tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Namun begitu, mendidik sahaja tidak cukup, ibu bapa juga seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa tidak sepatutnya membuang sampah di merata-rata tempat serta melakukan pembalakan haram kelak yang boleh mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul tidak sepatunya  diamalkan oleh ibu bapa. Sikap ini dapat dilihat pada ibu bapa yang mengajar anak-anak menjaga alam sekitar sedangkan mereka sendiri tidak berbuat demikian . Implikasinya, jika ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang baik, sudah tentu anak-anak akan mencontohi sikap tersebut kerana ibu bapa merupakan sumber inspirasi kepada anak-anak. Dengan ini, nescaya kejadian tanah runtuh dapat diatasi sekaligus dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar yang semakin hari semakin tercemar akibat kerakusan manusia yang hanya mementingkan diri sendiri.


RUMUSAN

Contoh huraian:
Kajian yang telah dijalankan di Taman Juta, Daerah Tenom ini telah memberi pengalaman yang sangat berguna kepada saya. Kajian ini membolehkan saya mengenalpasti bentuk buka bumi di Taman Juta, Tenom, Sabah iaitu tanah pamah. Selain daripada itu saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas potensi-potensi kawasan kajian ini iaitu pusat perniagaan dan prkhidmatan. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan, saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas beberapa kepentingan bentuk muka bumi di kawasan kajian seperti atas kegiatan perdagangan mereka yang aktif. Saya juga dapat mengenalpasti halangan-halangan untuk memajukan kawasan yang berpotensi di kawasan kajian serta usaha-usaha yang perlu diambil untuk mengatasi halangan akibat daripada masalah-masalah tersebut. Akhir kata marilah sama-sama kita sebagai penduduk di Taman Juta khasnya dan rakyat Malaysia secara amnya menggunakan kemudahan kawasan perumahan sebaik mungkin agar kita semua tidak menghadapi masalah-masalah yang boleh menjejaskan kehidupan kita akibat daripada tindakan kita sendiri. Kita sepatutnya bersyukur kerana dikurniakan oleh Allah SWT sebuah negara yang aman merdeka dengan pelbagai kemudahan yangdisediakan termasuk kawasan perumahan yang baik. Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk serta responden di kawasan kajian mempunyai kesedaran tentang pelbagai potensi khususnya bagi meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Saya berharap usaha penduduk dan responden di kawasan kajian tersebut dapat dipertingkat dan diperbaiki dari masa ke semasa.


SUMBER RUJUKAN

Senaraikan sumber rujukan (5 markah) seperti internet, buku, jurnal, artikel, majalah, sumber orang dan sebagainya. Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan bagi menjelaskan lagi hasil kajian. anda haruslah menulis sumber rujukan dengan releven, betul dan pelbagai. anda juga digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul data. Contoh penulisan sumber rujukan:


Sumber rujukan
(tulis secara lengkap sumber rujukan anda mengikut contoh di bawah)
buku
internet
akhbar
majalah
orang sumber
a. Buku
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400 - 1963. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
Mohamad Noordin Sopiee, 1967. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

b. Jurnal
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid (Isu), Mukasurat. 
atau
Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid, Article 1. Diperoleh (Tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
Ahmad Masjidin. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Bil 8, April 1979.
Ishak bin Tadin, 1960. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”, dalam JSEAH. Vol 1. Mac 1960.

c. Ensiklopedia / Wikipedia
dari internet:
Judul artikel (Tahun). Dalam 'Judul Ensiklopedia'. Diperoleh (tarikh diperoleh) dari (url laman web artikel yang diperoleh)
dari buku:
Judul petikan. (Tahun penerbitan). Dalam Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

d. Akhbar
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat.
atau
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
(Tajuk akhbar) Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5. Diperoleh Julai 3, dari http://www.utusan.com.my/..../

e. Orang Sumber
Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun. No 21, Jalan Lundu 7, Taman  Beringin, 52000 Kuala Lumpur.
Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak, 68100 Selangor.

f. Temubual
Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Temubual].

contoh:
Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Temubual]. 

g. VCD
Judul VCD. (Tahun penerbitan). [VCD]. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
VCD Language and verbal skills. (1976). [VCD]. Virginia: Association for Retarded Citizen. 

h. Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

i. Televisyen
Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel. 

j. Majalah
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat. 

k. Sumber lain :
- artikel dari internet (Jenis sumber, alamat/punca sumber)
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL).

Internet
http://geocities.com/kamashara/unionsm.html
http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.html

l. Kamus 

Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit. 

NOTA: nak lebih faham, boleh download cara penulisan sumber di sini*******************


Nota: DIINGATKAN kepada semua pelajar bahawa tidak boleh meniru sebulat-bulatnya jawapan di atas kerana peniruan adalah satu plagiat. Jawapan di atas adalah contoh panduan jawapan untuk memudahkan anda menyiapkan tugasan sahaja. Adalah diingatkan semua hasil tugasan anda perlulah 100% original dan bukannya copy-paste. Jawapan di atas jika amat diperlukan, anda perlu olah mengikut ayat anda sendiri. 


Terpulang, nak markah penuh sila ikut cakap saya. *dalam proses*

56 comments:

 1. Replies
  1. thank you very much puan balqis

   Delete
  2. Thank you for your help. I'm very grateful that I have a guide on doing this Geo task. Thank you again. <3

   Delete
  3. thank you !!! <3

   Delete
  4. Thank you very much

   Delete
  5. thanks a lot puan balqis for helping us

   Delete
 2. kenapa tak boleh print out, saya sudah guna cara kamu yang ajar

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dia kena print screen. Sbb blog takboleh copy

   Delete
  2. thanks a lot puan

   Delete
 3. Thank you 😍 sangat membantu kanak kanak PT3 utk buat kerja kursus ni. Alhamdulillah

  ReplyDelete
 4. thanks. kenapa x boleh print out. but it is okay sy screenshot jer

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tq 4 the suggestion...Thanks a lot I was now get idea to do my project...Tq 4 ur note

   Delete
  2. macam mne nk screenshot??

   Delete
  3. dekat keyboard sebelah kanan ada butang PrtSc (print screen).tekan butang tu,buka microsoft word,tekan Ctrl + v .semoga membantu :)

   Delete
 5. macam mana nak print page ni?

  ReplyDelete
 6. thx cik balqis♥♡(^o^)
  blog-blog anda banyak membantu saya yang anak tungal dan tak pandai tanya orang lain.

  ReplyDelete
 7. saya x dpt jumpa pon borang soal selidik

  ReplyDelete
 8. Bagus betul info ni

  ReplyDelete
 9. tq cik balqis

  ReplyDelete
 10. pls nak print out. why tk boleh

  ReplyDelete
 11. how to print out ?

  ReplyDelete
 12. tq 4 the tips this page is very useful to me do geografi tugasan...

  ReplyDelete
 13. kalau saya nk buat taman botani nk bangi cadangan macam mane eh ..//please someone help me//

  ReplyDelete
 14. terima kasihlah yee buat rujukan untuk budak pt3 mcm kami...tapi ada x borang temubual...saya harap ceriteracintabalqis dapat membuat satu....

  ReplyDelete
 15. kalau kita mudahkan urusan org lain, in sya Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. terima kasih banyak banyak. biar Allah yg membalas jasa baik kamu. :))

  ReplyDelete
 16. excuse me miss balqis . kenapa bila nak print this site for pt3 punya kerja . bila dah tkn button print kat sbelah kiri tu kan kluar print option tu smua kan . tpi bila tgk kat print preview tu tk kluar pape ksong je ? knape eh ?

  ReplyDelete
 17. thanks alot miss balqis

  ReplyDelete
 18. thanks a lot...

  ReplyDelete
 19. mana temubual
  Tolong bubuh

  ReplyDelete
 20. can u add on more questins for temu bual
  thts insufficient

  ReplyDelete
 21. CAN U ADD ON MORE QUESTIONS FOR TEMU BUAL
  THATS INSUFICIENT

  ReplyDelete
 22. AND ANYWAYS THANK U

  ReplyDelete
 23. utk dptkan markah tinggi, sekurang -kurangnya berapa halangan dan cadangan perlu ditulis ?

  ReplyDelete
 24. Tq very much

  ReplyDelete
 25. sumpah powersial site ni

  ReplyDelete
 26. Terima kasih banyak2 alhamdulillah

  ReplyDelete
 27. cadangan untuk tentangan orang ramai? help me please :))

  ReplyDelete
 28. Admin...nak print boleh x...please....

  ReplyDelete
 29. apa cadangan boleh beri untuk halangan tanah pamah yang banyak

  ReplyDelete
 30. thanks a lot...ianya sangat membantu :)

  ReplyDelete

komen yang baik2 je taw!
thanks! arigatou! gracias! danke! gamsahabnida!
(✿◠‿◠)

Copyright © 2008-2020 by Ⓜⓘⓢⓢ Ⓑⓐⓛⓠⓘⓢ™. All Right Reserved ®