Thursday, April 27, 2017

Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2017 Peristiwa Bersejarah


Contoh Jawapan Penuh Lengkap Tugasan / Folio / Kerja Kursus Sejarah PT3 2017

Tajuk : Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda


"Anda dikehendaki membuat kajian tentang satu peristiwa bersejarah di tempat tinggal anda. Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan"
Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek utama berikut: 

(a) Tajuk kajian : *tajuk terpulang pada anda mengikut kreativiti sendiri*

contoh : 
 • sambutan yang dianjurkan di kawasan tempat tinggal - program gotong royong, festival, pertandingan, dll
 • pertandingan yang dianjurkan secara besar-besaran seperti pertandingan berbasikal peringkat antarabangsa seperti "Le-Tour de Langkawi" dan lain-lain
 • Majlis perasmian di kawasan tempat tinggal sebagai contoh perasmian pembukaan surau, taman permainan, restoran, hospital, klinik, sekolah, dll
 • peristiwa atau tragedi seperti banjir besar, tsunami, banjir kilat, fenomena El-Nino, hari kemerdekaan, pengisytiharan kemerdekaan, pembunuhan JWW Birch, 
 • peristiwa berlaku di sekolah, contohnya Hari Olahraga / Sukan Sekolah / Merentas Desa, Hari Anugerah Cemerlang, Hari Guru, dll

(b) Nama penulis - *Nama anda*

(c) Isi kandungan:
 1. Pengenalan - menjelaskan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat anda
 2. Menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah 
 3. Menerangkan peristiwa bersejarah secara kronologi - Kronologi maksudnya peristiwa sejarah mengikut urutan masa. contoh masa yang diambil ialah sebelum peristiwa berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas peristiwa berlaku.
 4. Menilai kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara
 5. Menjelaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

(d) Rumusan - pengetahuan, nilai dan harapan yang releven
  
(e) Sumber rujukan - Menyenaraikan jenis sumber: buku / internet / akhbar / majalah
Plagiat tidak dibenarkan. Akta Hak Cipta Terpelihara 1987 telah dikuatkuasakan dengan bertujuan  untuk melindungi bentuk atau cara dimana idea-idea dan maklumat ditunjukkan kepada orang lain dengan berbentuk pernyataan  fizikal. Selain itu, akta ini juga bertujuan untuk melindungi konsep, fakta, gaya atau teknik yang wujud atau digambarkan dalam karya hak cipta. Mengikut seksyen 43, Akta Hak Cipta Terpelihara 1987 ini sesiapa yang didapati bersalah dibawah akta ini boleh dikenakan hukuman denda RM 10,000 sehingga tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun

TAJUK KAJIAN

Beberapa tajuk kajian yang boleh anda pilih untuk kajian Peristiwa Bersejarah di tempat anda. 


PERANCANGAN KERJA 

Perancangan (10 Markah) ialah aktiviti menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan tugasan dan dapat menggambarkan keseuruhan kandungan hasil penulisan. ia meliputi aspek berikut:
 • jadual kerja / senarai semak
 • objektif kajian
 • menetapkan kaedah kajian
 • menetapkan tajuk
 • menyediakan kerangka kasar penulisan
 • menyatakan sumber

Contoh:
JADUAL KERJA / SENARAI SEMAK
Bil
Tarikh
Perkara
Catatan
1
April 2017
Menerima taklimat daripada guru mata pelajaran Sejarah berkaitan penulisan tugasan

2

Membuat rujukan awal ke laman web yang berkaitan dengan tajuk yang diberi sebagai persediaan awal

3

Mengenalpasti cara penulisan tugasan, Menentukan tajuk penulisan

4

Membuat rujukan lanjut berkaitan dengan tajuk tugasan menerusi internet, buku, majalah, akhbar, makalah, jurnal untuk mendapatkan bahan penulisan

5

Menulis kerangka kasar penulisan

6

Menulis draf awal tugasan dengan bimbingan guru dengan lebih teliti dan kemas

7

Menulis Pengenalan Peristiwa Bersejarah

8

Menulis penerangan mengenai faktor berlakunya peristiwa bersejarah

9

Menulis peristiwa bersejarah secara kronologi

10

Menulis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kini

11

Menulis kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara

12

Menulis iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

13

Rumusan pengetahuan nilai / unsur dan harapan

14
Mei 2017
Mengemaskini tugasan. Semak dan hantar tugasan


ISI KANDUNGAN
Ianya tidak wajib. nak tulis boleh, tak nak tulis pun takpe. 
*mengandungi penghargaan, objektif kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, lampiran, rujukan*

Contoh:


OBJEKTIF KAJIAN

*contoh*
Kerja khusus ini dilaksanakan bagi memenuhi beberapa objektif :-
1. Melalui kajian yang dijalankan saya mendapat kemahiran mencari dan mengumpul fakta peristiwa sejarah mengenai .........
2. Saya dapat menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah di tempat tinggal saya.
3. Saya dapat menjelaskan dengan lebih terperinci peristiwa bersejarah secara kronologi 
4. Melalui kajian kerja khusus ini juga saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganilisis maklumat berkaitan peristiwa bersejarah
5. Dapat melahirkan perasaan bangga terhadap terhadap peristiwa bersejarah yang terdapat di Negara kita dan menjelaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah


KAEDAH KAJIAN

Sebanyak 4 kaedah kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan bersistematik, iaitu: 

(a) Kaedah analisis dokumen/buku/akhbar

Saya juga turut merujuk dokumen/buku/akhbar dari ............ untuk memastikan kesahihan fakta yang ada. Dengan ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.

(b) Kaedah penyelidikan Pusat Sumber Sekolah / Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri
Saya juga turut mengunjungi Pusat Sumber Sekolah/Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya. *Nyatakan jika anda juga melawat Perpustakaan luar dari sekolah, contohnya : Perpustakaan Negara*

(c) Muat turun sumber dari internet
Saya turut menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawang produk yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagai rujukan.

(d) Bimbingan Guru

Saya telah mendapat bimbingan guru Sejarah, iaitu Encik/Puan/Cik ………………………….

*Contoh skrip kaedah temu ramah ada di bawah. sila scroll ye*


PROSES AWAL

Proses awal (20 markah) ialah proses di mana anda mencari maklumat mengenai peristiwa bersejarah yang anda pilih dari pelbagai sumber. Cari beberapa bahan/sumber seperti buku, jurnal, majalah, surat khabar, broshur, pamplet ataupun bahan dari internet untuk dibawa ke sekolah dan tunjukkan pada guru anda. maklumat anda mestilah sangat tepat dan lengkap serta sangat sesuai dengan tugasan.


KERANGKA AWAL / KASAR PENULISAN

Kerangka awal / kasar dibina sebagai draf kepada tugasan anda. anda perlu menghuraikan serba sedikit secara ringkas isi yang anda akan huraikan di dalam tugasan penuh. 

Contoh:

Bil
Perkara
Huraian
1
Pengenalan
Huraikan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat anda:
Lokasi: ..................................
Tahun berlaku peristiwa: ........................
Sejarah peristiwa: ......................          (tulis sumber isi)
2
Faktor berlakunya peristiwa bersejarah
Huraikan beberapa faktor berlaku peristiwa bersejarah:
Faktor 1: .......................        (sumber isi dari mana)
Faktor 2: ........................        (sumber isi dari mana)
Faktor 3: ........................        (sumber isi dari mana)
Faktor 4: ........................        (sumber isi dari mana)
3
Kronologi peristiwa bersejarah
Terangkan rentetan masa (tahun) sebelum peristiwa berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas peristiwa berlaku :
Tahun 1970 : (terangkan)
tahun ........ : (terangkan)
tahun ........ : (terangkan)
tahun (kini) : (terangkan)
4
Kesan / impak peristiwa bersejarah 
Huraikan kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap:

Diri sendiri: (huraikan)


Masyarakat setempat: (huraikan)

Negara: (huraikan)
5
Iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah
Isi 1: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 2: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 3: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 4: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................
6
Rumusan
Pengetahuan: melalui kajian ini saya mendapati banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan peristiwa bersejarah ini dijaga dan dipelihara. Selain itu, ......

Nilai: Saya sedar bahawa usaha untuk memelihara dan memulihara bangunan / binaan bersejarah bukanlah sesuatu usaha yang mudah dan perlu dipertahankan...

Harapan: Saya berharap supaya bangunan / binaan bersejarah dapat dijaga dan dikekalkan bagi memastikan khazanah negara...
7
Sumber
Mesti lengkap menurut turutan di atas


PENGENALAN

Pengenalan (5 markah) ialah aktiviti menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan tugasan dan dapat menggambarkan kandungan hasil penulisan. 


LATAR BELAKANG

Di dalam tugasan ini, anda boleh jelaskan dan huraikan isi-isi berikut:
 • sejarah dan latar belakang mengenai peristiwa bersejarah di tempat anda dengan memberi gambaran keseluruhan kandungan penulisan / kajian
 • tahun, tarikh, hari dan masa peristiwa berlaku 
 • nyatakan lokasi di mana peristiwa tersebut berlaku
 • nyatakan siapa yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut

Contoh: Peristiwa Pembunuhan JWW Birch

James Wheeler Woodford Birch atau J.W.W. Birch (3 April 1826 - 2 November 1875) ialah Residen British pertama di Perak. Birch dilahirkan pada 3 April 1826. Bapanya ialah seorang paderi, Reverend James Wheeler Birch, paderi gereja All Saints di Hertford, England. Birch pernah berkhidmat dengan Tentera Laut DiRaja British buat seketika, dan ditugaskan berkhidmat di atas kapal HMS Alfred yang ditugaskan meronda pantai di Amerika Selatan. 

Beliau dibunuh di Pasir Salak pada 2 November 1875Birch dikatakan dibunuh ketika beliau sedang mandi (sesetengah pendapat lain mengatakan beliau sedang membuang air besar) di dalam tandas rakit di sebuah sampan pegawai British. Birch telah dibunuh dengan kerjasama Dato Maharaja Lela dan rakan-rakannya iaitu Datuk Sagor, Siputum, Pandak Endut, Laksamana Mohamad Amin, Ngah Ibrahim, Ngah Jabor dan lain-lain. 


FAKTOR BERLAKUNYA PERISTIWA BERSEJARAH

Dalam tugasan faktor berlakunya peristiwa bersejarah (15 markah), anda harus menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peristiwa bersejarah yang anda pilih dengan tepat dan sangat lengkap. 

Contoh:
Festival layang-layang diwujudkan bagi memperkenalkan kepada masyarakat tentang permainan tradisional agar permainan ini akan sentiasa dikenali oleh generasi akan datang.


Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blog-blog lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda.    


KRONOLOGI PERISTIWA BERSEJARAH

Anda harus menerangkan (15 markah) rentetan masa berlakunya peristiwa bersejarah yang anda pilih tersebut mengikut urutan masa. Penerangan kronologi termasuk tahun sebelum peristiwa berlaku, tahun semasa peristiwa berlaku dan tahun selepas peristiwa berlaku.

Contoh: Kronologi Hari Sukan Sekolah / Temasya Sukan Tahunan Sekolah / Kejohanan Olahraga dan Balapan
Contoh: Kronologi PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA

1881 - Khutub Khanah Melaka telah ditubuhkan bertempat di Bangunan Stadthuys, BandaHilir. Nama Khutub Khanah Melaka kemudiannya telah ditukar nama kepada Henry Gurney Memorial Library.
 
1960 - Khutub Khanah Bergerak yang pertama telah dilancarkan oleh YAB Ketua Menteri Melaka, Encik Abdul Ghaffar bin Baba di Sungai Rambai, Melaka.

1966 - Khutub Khanah Melaka telah berpindah ke Dewan Hang Tuah dan namanya ditukar kepada Perpustakaan Melaka. Majlis perasmiannya telah disempurnakan oleh YB En. Tan Siew Sin, Menteri Kewangan Malaysia.
 
1975 - Enakman Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka 1975 memperuntukkan penubuhan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka dan perkara-perkara yang berhubung dengannya diluluskan.

1977 - Enakmen Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka 1975 dikuatkuasakan dengan penubuhan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka bertempat di Dewan Hang Tuah, Jalan Hang Tuah, Melaka.

1986 - Perpustakaan Awam Cawangan Jasin ditubuhkan bertempat di Bangunan JKR, 1773, Bandar Jasin.

1988 - Perpustakaan Awam Cawangan Alor Gajah ditubuhkan bertempat di Tingkat 2, Wisma UMNO Alor Gajah, Bandar Alor Gajah.

1989 - Bahagian Rujukan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri berpindah ke ruangan baru di Tingkat 1, Wisma Datuk Haji Mohamad, Jalan Hang Tuah.

1992 - Perpustakaan Awam Cawangan Masjid Tanah ditubuhkan bertempat di Tingkat 2, Bangunan Lembaga Urusan Tabung Haji, Bandar Masjid Tanah, Melaka.

1993 Enakmen Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (Pindaan) 1993 dikuatkuasakan. 

1994 - Perpustakaan Cawangan Merlimau dibuka kepada orang ramai pada 1 Jun 1994 dan dirasmikan pada 29 Ogos 1994. 

1996 - Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka berpindah ke bangunan baru di 242-1, Jalan Bukit Baru, Melaka. Bangunan asal dan perkhidmatan yang sedia ada di Tingkat 1, Dewan Hang Tuah dikekalkan dan menjadi Perpustakaan Cawangan Melaka Tengah. Bangunan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka di Bukit Baru dirasmikan oleh TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka pada 4 November 1996.

1997 - Perpustakaan Desa Pulau Sebang dibuka kepada orang ramai pada 10 November 1997.

1998 - Perpustakaan Cawangan Alor Gajah berpindah ke tempat baru dan mula memberi perkhidmatan pada 1 Ogos 1998. Perpustakaan Cawangan Alor Gajah dirasmikan oleh YAB Ketua Menteri Melaka pada 7 November 1998.

1999 - Perpustakaan Japerun Sungai Rambai dibuka kepada orang ramai pada 2 Februari 1999.

2000 - Perpustakaan Desa Felda Bukit Senggeh, Alor Gajah dibuka kepada orang ramai pada 1 Ogos 2000.

2001 - Perpustakaan Desa Siber Kampung Padang telah dirasmikan YAB Datuk Seri Haji Mohd.Ali Bin Rustam,ketua Menteri Melaka pada 3 Julai 2001. 
Perpustakaan Cawangan Melaka Tengah telah ditukar pada Perpustakaan Pusat Sumber Institut Pengajian Tinggi pada Ogos 2001.

2002 - Perpustakaan Japerun Air Panas memulakan perkhidmatan kepada orang ramai pada 1 April 2002.

2003 - Perpustakaan Cawangan Merlimau telah berpindah ke bangunan baru yang terletak di Jalan Jasin, Merlimau dan memulakan perkhidmatan kepada orang ramai pada 2 Jun 2003.Contoh lain:
 • Kronologi Hari Kemerdekaan Malaysia -> [link]


Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blog-blog lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda.  KESAN / IMPAK PERISTIWA BERSEJARAH 

Anda harus menghuraikan dan menerangkan (15 markah) dan menilai kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara. impak yang dihuraikan boleh menggunakan kesan-kesan positif dan juga masukkan kesan-kesan negatif.

Contoh:

Diri sendiri
 • kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara agar sejarah tidak akan berulang kembali
 • Menyuntik semangat generasi baharu supaya tidak mengulangi kesilapan dalam sejarah dan terus membetulkan kesilapan dalam sejarah 
 • peristiwa kemerdekaan - lebih menghargai jasa pejuang-pejuang tanah air dan membangkitkan semangat patriotisme
 • Dapat membentuk akhlak mulia dalam kalangan pelajar
 • Mengisi masa lapang dengan perkara yang bermanfaat
 • Kebaikan: dapat mewujudkan interaksi antara pengunjung, dapat meluangkan masa beramai-ramai serta dapat menghilangkan rasa penat.
 • Keburukan: membazirkan pengunaan kertas 

Masyarakat setempat: 
 • Akan lahir masyarakat yang hidup bersatu padu, meraka akan tahu bertapa pentingnya hidup dalam satu negara
 • tsunami - terpaksa membina dan membaikpulih kawasan kediaman
 • Mengeratkan hubungan antara satu sama lain
 • Bekerjasama dan berganding bahu sesama masyarakat

Negara: 
 • Akan lahir sebuah negara yang maju dan harmoni
 • memberi iktibar kepada generasi baharu supaya tidak mudah terpedaya dengan anasir-anasir luar dalam pentadbiran negara
 • Melahirkan generasi yang berakhlak mulia serta berdisiplin
 • Membentuk pelajar yang berkualiti dalam bidang akademik dan sukan

Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blog-blog lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda. 
IKTIBAR DARIPADA PERISTIWA BERSEJARAH

Untuk menyiapkan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah (10 markah), tidak perlu sumber-sumber asal artikel mengenai topik ini kerana langkah-langkah ini merupakan idea dan buah fikiran anda sendiri. Ini adalah tugasan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi). Anda boleh menghuraikan beberapa isi-isi berikut:


Aktiviti Kejohanan / Sukantara / Sukan Sekolah
 • sihat tubuh badan
 • dapat menyertai acara-acara yang sihat
 • mengasah bakat sendiri dalam acara tertentu

Sambutan Hari Guru
 • Dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengenang dan membalas jasa guru
 • Memberi satu pentas untuk mengeratkan hubungan antara guru dengan muri
 • Memberi kesedaran kepada guru agar bertanggungjawab terhadap pekerjaannya
 • pelajar akan lebih menghormati dan menghargai guru mereka


RUMUSAN

Rumusan (5 markah) mengenai Peristiwa Bersejarah boleh anda huraikan kepentingan peristiwa yang menjadi sejarah dan lambang kepada negara. Huraikan mengenai pengetahuan, nilai-nilai, harapan yang releven, unsur-unsur tinggalan warisan dan kelebihan mempunyai  sejarah yang memberi impak kepada industri pelancongan. 

Contoh:

Rakyat harus menghargai keharmonian yang ada ini sebelum semuanya dirampas dan lenyap begitu sahaja. Peristiwa bersejarah ini memang patut dijadikan iktibar supaya rakyat majmuk berbilang kaum dan pegangan agama dapat bergerak lebih dekat kepada perpaduan antara kaum dan integrasi nasional.

Kini menjadi tanggungjawab semua kaum, baik yang tua dan muda untuk mempertahankan kemakmuran dan perkukuhkan perpaduan negara ini. Jadikan peristiwa bersejarah ini sebagai satu pengajaran untuk kita terus maju. Pendek kata, ambil yang jernih dan buang yang keruh.


Artikel yang boleh dijadikan sebagai rujukan:

- belum ada -SUMBER RUJUKAN

Senaraikan sumber rujukan (5 markah) seperti internet, buku, jurnal, artikel, majalah, sumber orang dan sebagainya. Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan bagi menjelaskan lagi hasil kajian. anda haruslah menulis sumber rujukan dengan releven, betul dan pelbagai. anda juga digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul data. untuk tugasan ini, anda digalakkan mencari maklumat dengan membuat lawatan sendiri ke bangunan / binaan sejarah yang anda pilih untuk mendapatkan maklumat yang sahih.

Contoh penulisan sumber & rujukan:


(g) Sumber rujukan
(tulis secara lengkap sumber rujukan anda mengikut contoh di bawah)
 • buku
 • internet
 • akhbar
 • majalah
 • orang sumber
a. Buku
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400 - 1963. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
 • Mohamad Noordin Sopiee, 1967. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

b. Jurnal
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. 
atau
Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid, Article 1. Diperoleh (Tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
 • Ahmad Masjidin. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Bil 8, April 1979.
 • Ishak bin Tadin, 1960. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”, dalam JSEAH. Vol 1. Mac 1960.

c. Ensiklopedia / Wikipedia
dari internet:
 • Judul artikel (Tahun). Dalam 'Judul Ensiklopedia'. Diperoleh (tarikh diperoleh) dari (url laman web artikel yang diperoleh)

dari buku:
 • Judul petikan. (Tahun penerbitan). Dalam Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

d. Akhbar
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat.
atau
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL). 

contoh:
 • (Tajuk akhbar) Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5. Diperoleh Julai 3, dari http://www.utusan.com.my/..../

e. Orang Sumber
 • Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun. No 21, Jalan Lundu 7, Taman  Beringin, 52000 Kuala Lumpur.
 • Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak, 68100 Selangor.

f. Temubual
Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Temubual].

contoh:
 • Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Temubual]. 

g. VCD
Judul VCD. (Tahun penerbitan). [VCD]. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • VCD Language and verbal skills. (1976). [VCD]. Virginia: Association for Retarded Citizen. 

h. Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

i. Televisyen
Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan. Tempat penerbitan: Penerbit. 

contoh:
 • Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel. 

j. Majalah
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat. 

k. Sumber lain :
- artikel dari internet (Jenis sumber, alamat/punca sumber)
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL).

Internet
 • http://geocities.com/kamashara/unionsm.html
 • http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.html

l. Kamus 
Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit. 

NOTA: nak lebih faham, boleh download cara penulisan sumber di sini*kebanyakannya masih di dalam proses. sabar ye..busy sikit di sekolah jugak..hehe*


*************************************************************************

Anda dinasihatkan memastikan ketulenan tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru tugasan (hasil kerja) daripada mana-mana pihak seperti di blog-blog lain yang tidak mempunyai sumber asal yang sahih. Sebagai peringatan, sekiranya anda didapati melakukan plagiat, anda berkemungkinan digagalkan atau diberikan gred yang tidak memuaskan. Diharap panduan / jawapan tugasan Sejarah PT3 ini dapat memberi panduan dan penjelasan kepada semua pelajar tingkatan 3. semoga anda boleh siapkan dengan jayanya!

Diedit dan diolah oleh saya sendiri!


Semua maklumat di atas disusun oleh saya sendiri. kepada blogger kaki copy paste, post ini tidak boleh dan tidak dibenarkan copy melainkan anda berkongsi link ini sahaja. Semua maklumat di atas juga tidak boleh dicopy. anda faham erti copyright, kan? 

Anda hanya kena print sahaja sebab kat sekolah pun kena salin balik, kan? So, Nak print senang je:
1. chrome dan mozilla user : 
guna tab menu browser uols (yang ada 3 garis) yang ada di atas sebelah kanan dan klik print. 

2. Boleh juga kalau tak nak print, save guna pdf. 

3. Terus tekan CTRL-P untuk print terus.


Good Luck!

144 comments:

 1. Replies
  1. you are welcome :*

   Delete
  2. Thank you Kak Balqis. This really help me as reference ! Um can you do me a favor ? Because I want to add this website blog adress in my 'sumber rujukan'because this blog is helping me ! So, can you please change the website adress, so that it will look like 'okay, well done' . Because I scared if put this website adress 'ceritacintabalqis.blogspot.com, it may cause persoalan among my friends or teachers, like they'll say , what kind of blog is this ? Is this a love story about ? or bla..bla..bla, brr
   I don't want to change this adress by myself when I do the writing in the sumber rujukan, like I write 'ceritabalqis.blogspot.com' because it is not honest and shows I'm not appreciate your work. So can you please do this favor for me ? oh, for the other students also that need this,
   I'm asking only for the month of May, and after that, you can change the adress as usual. I'm sorry for make your work become hard.
   Anyway, thank you for the helping and useful content Kak Balqis :) !!

   Delete
  3. Sumber Rujukan and Kaedah Kajian berbeza kan Kak Balqis ? Like sumber rujukan tu, we explain in deep about seseorang atau laman web kan, like we give maklumat about them...kaedah kajian pula, we just need to write ,,kita guna methods apa utk siapkan kajian ni kan ?
   Btw, I'm the same person who comment one/two minutes ago :) hehe

   Delete
  4. thank you akak qis.

   Delete
  5. My url blog cannot change and if i change it, it will be some "damage" i did for an advertiser in my blog. So, im so sorry my dear.

   Delete
  6. thanks for cerita cinta balqis yang menolong kerja saya membuat kerja sejarah

   Delete
  7. wow your blog so amazing sis balqis,,this blog are really helped me to improve my work for this important year...pt3 only 160 days again

   Delete
  8. noob! every year he gave the same things how ez is his work!
   I also can do the same thing!

   Delete
  9. akak saya nak tanya kat mana contoh skrip untuk temu bual tu.saya cari tak jumpa.sorry sangat

   Delete
  10. akak tlg bleh x? saya buat tajuk persarran guru besar..kalau nk tau kesan dy apa eh? saya sepatutnya dh kena hntr by next week ..tolong eh kak pls

   Delete
 2. Thank you so much for sharing.

  ReplyDelete
 3. Good entry..Thank you..Sgt berguna😁😁

  ReplyDelete
 4. Thank you so much for this,It helped me a lot!

  ReplyDelete
 5. Apakah pengenalan dan latar belakang bagi hari sukan sekolah?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Huraikan kenapa buat hari sukan sekolah..sejarah sukan sekolah masukkan sikit. Start sukan dari tahun berapa..

   Delete
  2. kak balqis i dunno how to do the proses awal cn u make it detail?? i rlly neeeeeeed ur helppp. and thank u fr evrythng tht uve shared its really useful tho

   Delete
 6. assalamualaikum . skrip temubual tu kena mcm mna ? boleh tolong terangkan x

  ReplyDelete
  Replies
  1. waalkumusalamwalahmatullahhiwarakatul skrip tuh buat cm ckgu ajr ler tp nk terngkn x tau hahahahah member kau nih

   Delete
  2. Saya masih belum siapkan skrip tu lagi. InsyaAllah kalau ada masa saya buatkan contoh

   Delete
  3. contoh kronologi untuk sambutan hari kemerdekaan peringkat sekolah mcm mane erh?? hope awak boleh tolong

   Delete
 7. hai. kerangka kasar penulisan tu memang first2 kena buat draf eh? lepastu baru huraikan ke?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Draf yang ringkas. Bagi point isi penting. Kemudian baru huraikan dalam laporan

   Delete
 8. kerangka kasar kena buat draf ke?

  ReplyDelete
 9. Boleh buat beberapa contoh untuk rujukah seperti marathon di jambatan penang kedua ....😏


  ReplyDelete
  Replies
  1. -penyelidikan laman web..untuk cari faktor/kesan
   -temu bual..penganjur atau org yg terlibat
   -analisis dokumen..cari buku yg berkaitan untuk menerangkan latar belakang/faktor/kesan

   Delete
 10. thanks!may your life be blessed by the Al-Mighty

  ReplyDelete
 11. thankyou ! daripada pikir susah je buat kajian peristiwa ni , bila buka blog ni, terus jadi kacang and terus paham ! terima kasih sangat sangat sebab banyak mengurangkan kekusutan calon calon pt3 :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. hahahahahahaha,,,aku setuju

   Delete
 12. This blog help me to understand how do it very simple...I really thanked to this blog creater..It also help my friends too...Thank u soo much:]

  ReplyDelete
 13. Love it!!! tq

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks..^^semoga Allah membalas jasa k balqis^^

   Delete
 14. dalam kerangka kasar , sumber tu perlu ditulis dalam format sumber ke?

  ReplyDelete
 15. Its very useful thank you :-)

  ReplyDelete
 16. wow amat membantu muahhhhhhh

  ReplyDelete
 17. apa beza kerangka kasar dengan proses aqal

  ReplyDelete
 18. alhamdulillah..semoga dipermudahkan urusannya..

  ReplyDelete
 19. Tq sbb share..

  ReplyDelete
 20. kalau kronolgi tu. peristiwa yg sy buat ialah hari anugerah. jadi, kalau sy buat sebelum majlis, kami membuat raptai. kemudian selepas jamuan, boleh tak? tq in advance

  ReplyDelete
  Replies
  1. Boleh. Masih lagi dikira sebagai kronologi

   Delete
 21. Proses awal buat mcm mne? Blh bagi c th x?kaedah temu bual mcm mne nak tulis...Thanks

  ReplyDelete
 22. Thanks fr sharing yr knowledge...

  ReplyDelete
 23. thank youuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!! <3 helps a lot do srslyy

  -diniahza,lgk.

  ReplyDelete
 24. thank youuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!! <3 helps a lot do srslyy

  -diniahza,lgk.

  ReplyDelete
 25. Tq admin sbb share cara ii buat kerja khusus ... sye sdh pham nk buat cm mna tq

  ReplyDelete
 26. Syukran jazilan akak..ia amat membantu saya untuk membuat kerja khusus sejarah :)

  ReplyDelete
 27. ape pendapat sis, kalau anak saya buat tentang peristiwa hari pertabalan agong 2017? adakah merumitkan ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Berlaku di tempat tinggal ke? Kalau cukup bahan kajian xde masalah.

   Delete
 28. Admin saya x faham yg sumber tu. Mohon penjelasan.☺

  ReplyDelete
 29. Admin saya x faham yg sumber tu. Mohon penjelasan😇

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sumber ditulis mengikut format yang diberi di atas. Sumber ditulis nie sebagai rujukan di mana anda mendapat maklumat untuk huraian anda.

   Delete
 30. terima kasih kerana membantu
  may Allah bless u sis

  ReplyDelete
 31. thanks..nanti kalau ade ape ape info lagi..masukkan yea..thanks sangat sangat..

  ReplyDelete
 32. easy to understanding..thanks

  ReplyDelete
 33. Can i know other kaedah kajian except those in your blog??

  ReplyDelete
 34. Replies
  1. i copy u punye
   as i can

   Delete
 35. tq
  tajuk tahun ini senang tapi susah nak cari maklumat😭😭

  ReplyDelete
 36. salam sis...nak tanya maksudnya kita kena buat karangan ke ni? contohnya

  ReplyDelete
 37. salam, nk tanya , yang faktor tu kene buat lebih dari 1 ke ? sebab ingat nk buat pasal tugu negara tapi dekat wiki ada 1 je faktor dia .

  ReplyDelete
  Replies
  1. bergantung pada tajuk anda bro...

   Delete
 38. kalau salin objektif kajian sahaja ialah meniru ke?

  ReplyDelete
 39. klu buat pasal jambatan klang boleh tak?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Peristiwa perasmian jambatan klang ke? Boleh

   Delete
 40. Semoga Allah memberi kebaikan yang banyak kepada Cik Balqis

  ReplyDelete
 41. assalamualaikum sy di sini dari negeri p.pinang....nk tnya yg kaedah kajian video perlu tulis x lmn web dia ......sbb sy bwat trgedi peristiwa runtuhan jeti di p.pinag...so sy tngok lah dkat youtube yg tu diambil kira x sebagai audio visual....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ye betul. Anda masukkan dalam ruang sumber, sertakan link youtube di dalam laporan anda

   Delete
 42. nk tnya lagi klau salin sebijik kaedah kajian boleh x....salin bulat2

  ReplyDelete
 43. Tq sis . Sangat mmbantu . Semoga murah rezeki ,

  ReplyDelete
 44. THANK YOU SO MUCH, CIK BALQIS ! Boleh bgi contoh2 faktor berlakunya hari sukan ?

  ReplyDelete
 45. THANK YOU SO MUCH ,CIK BALQIS ! Boleh bg contoh2 faktor berlakunya hari sukan?

  ReplyDelete
 46. tapikan,klw xde bahan mcm mne?

  ReplyDelete
 47. splendid advice and marvelous information for this pt3 assignment

  ReplyDelete
 48. thankyou very much
  begitu berguna
  very useful website
  THANKS!

  ReplyDelete
 49. Kakak..saya ada pertanyaan,saya ada 16 tahun untuk kronologi,tetapi dlm kerangka kasar kena nyatakan semua tu ke??

  ReplyDelete
 50. thnks sbb mmbntu!!

  ReplyDelete
 51. Harap sgt ada cth jwapan utk peristiwa hari anugerah cemerlang sekolah

  ReplyDelete
 52. serious talk sngat menbantu , Tq so much ye kak

  ReplyDelete
 53. srs talk sngt membantu , bnyak jugak faham

  ReplyDelete
 54. Terima kasih atas peekongsian ilmu itu .boleh tak saya nak tanya satu soalan ?Akak,kalau peristiwa banjir apakah kesan positif nya?

  ReplyDelete
 55. Balqis Hairi???

  ReplyDelete
 56. THANKS SEBAB DAH BERI PENERANGAN DENGAN LEBIH TERPERINCI..

  ReplyDelete
 57. thank you very much sis.. this helps me a lot to do my assignment

  ReplyDelete
 58. bolehkah bagi kesan dan rumusan untuk sambutan hari kemerdekaan?pls

  ReplyDelete
 59. bolehkah bagi kesan dan rumusan bagi sambutan hari kmerdekaan

  ReplyDelete
 60. Tq akak atas penulisan dlm blog ini , ianya sgt membantu

  ReplyDelete
 61. Nak tanye ye...klau buat pasal penubuhan sesuatu bangunan,dikira lari drp tajuk ke...mohon respon awalye

  ReplyDelete
 62. Nak tanye ye...klau buat pasal penubuhan sesuatu bangunan,dikira lari drp tajuk ke...mohon respon awalye

  ReplyDelete
 63. Just nak tanye, boleh ke buat pasal perkahwinan masyarakat asing di tempat tinggal. And lagi satu, boleh ke kalau tak buat kerangka kasar

  ReplyDelete
 64. terima kasih bUAT BLOG NI..ianya sangat membantu saya,izinkan saya gunakan maklumat yg terdapat di blog ini untk tugasan sejarah saya ya... blog akak sangat cantik dan berfakta..tq ye kak

  ReplyDelete
 65. izin kan saya guna maklumat di dalam blog ini ye,ianya sangat membantu memecahkan kekusutan saya

  ReplyDelete
 66. thank u so much Cik Balqis ...mmang sgt membantu ...saya rujuk blog ni dr tahun lps

  ReplyDelete
 67. terima kasih.. ia amat membantu.
  Semoga anda dimudahkan urusan..

  ReplyDelete
 68. Thank you so much <3

  ReplyDelete
 69. Assalamualaikum,nk Tanya..yg setiap contoh yg saya bgi contohnya faktor dan punca tu kne buat dlm bntuk karangan ker macam mna ? Mohon pencerahan

  ReplyDelete
 70. ty sis banyak mmbntu

  ReplyDelete
 71. Thank you! This was very helpful to me :)

  ReplyDelete
 72. Tq for the info ^^
  Emm nk tnya,klau 'mengumpul maklumat berdasarkan sumber rujukan' tu camne pulak?

  ReplyDelete
 73. finally i get it

  ReplyDelete
 74. Hai. Nk tanya boleh ke buat kaedah kajian tu 3 jer (semua tanpa temu bual)?

  ReplyDelete
 75. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 76. akakkkkkkkkkkkkkkkkkkk tq akkk tq so much!!!

  ReplyDelete
 77. Takde pun skrip temu bual..proses awal tu camne ye tak faham..

  ReplyDelete
 78. Assalamualaikum,
  Contoh akak balqis sangat membantu saya dalam menyiapkan folio ini.
  Saya ingin bertanya,bolehkah saya membuat kajian tentang kawad kaki di sekolah saya?

  ReplyDelete
 79. Akak balqis,kalau saya buat tentang kawad kaki boleh ke?

  ReplyDelete
 80. THANK YOU SO MUCH!! MAY ALLAH BLESS U SIS😓😓❤

  ReplyDelete
 81. Terima Kasih banyak-banyak Akak Balqis! :3

  ReplyDelete
 82. Akk cnth skrp kaedah tmu rmah dkt mna...Sya tk jmpa😅

  ReplyDelete
 83. tq akak...xbleh ker nk copy yg akak sikt hihih (-_-)

  ReplyDelete
 84. mana kaedah temu ramah nya. tlg tunjukkan

  ReplyDelete
 85. tsunami 2004 pulau pinang?

  ReplyDelete
 86. terima kasih,telah memudahkan kerja saya

  ReplyDelete
 87. assalamualaikum kak, kalau buat sejarah pasal kawad kaki macam mane ye? Kaedah kajian dengan kerangka?🤔

  ReplyDelete
 88. faktor berlakunya sejarah tuh xde contoh gambar ke Kak Balqis? bukan ape,saya konfius ahh T-T

  ReplyDelete
 89. boleh tolong jawabkan (berserta huraian) *asingkan diri, masyarakat dan negara
  -apakah kesan hari sukan kepada diri, masyarakat dan negara
  -apakah iktibar yang diperoleh daripada harisukan kepada diri, masyarakat dan
  negara

  ReplyDelete
 90. memang berguna info ni kak, saya sangat berterima kasih sangat atas rujukan ni

  ReplyDelete
 91. dalam kerangka kasar kena tulis iktibar dan sumber rujukan ke?

  ReplyDelete
 92. Thanks sbb bnyk membantu dri laman sesawang yg lain .. Wow thanks..

  ReplyDelete
 93. pembentangan ni berapa minit

  ReplyDelete
 94. THank you very much for most of you information that helps me, can i knows the way to print out this blog in pdf?

  ReplyDelete
 95. kronologi tu macsm mana ?

  ReplyDelete
 96. dialog pulak macam mana yea?

  ReplyDelete

komen yang baik2 je taw!
thanks! arigatou! gracias! danke! gamsahabnida!
(✿◠‿◠)

Copyright © 2008-2017 by Ⓜⓘⓢⓢ Ⓑⓐⓛⓠⓘⓢ™. All Right Reserved ®