Thursday, April 27, 2017

Tugasan Sejarah PT3 2017: Perancangan Kerja


PERANCANGAN KERJA

Perancangan (10 Markah) ialah aktiviti menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan tugasan dan dapat menggambarkan keseuruhan kandungan hasil penulisan. ia meliputi aspek berikut:
 • jadual kerja / senarai semak
 • objektif kajian
 • menetapkan kaedah kajian
 • menetapkan tajuk
 • menyediakan kerangka kasar penulisan
 • menyatakan sumber

Contoh:
JADUAL KERJA / SENARAI SEMAK
Bil
Tarikh
Perkara
Catatan
1
April 2017
Menerima taklimat daripada guru mata pelajaran Sejarah berkaitan penulisan tugasan

2

Membuat rujukan awal ke laman web yang berkaitan dengan tajuk yang diberi sebagai persediaan awal

3

Mengenalpasti cara penulisan tugasan, Menentukan tajuk penulisan

4

Membuat rujukan lanjut berkaitan dengan tajuk tugasan menerusi internet, buku, majalah, akhbar, makalah, jurnal untuk mendapatkan bahan penulisan

5

Menulis kerangka kasar penulisan

6

Menulis draf awal tugasan dengan bimbingan guru dengan lebih teliti dan kemas

7

Menulis Pengenalan Peristiwa Bersejarah

8

Menulis penerangan mengenai faktor berlakunya peristiwa bersejarah

9

Menulis peristiwa bersejarah secara kronologi

10

Menulis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kini

11

Menulis kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara

12

Menulis iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

13

Rumusan pengetahuan nilai / unsur dan harapan

14
Mei 2017
Mengemaskini tugasan. Semak dan hantar tugasan


ISI KANDUNGAN
Ianya tidak wajib. nak tulis boleh, tak nak tulis pun takpe. 
*mengandungi penghargaan, objektif kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, lampiran, rujukan*

Contoh:


OBJEKTIF KAJIAN

*contoh*
Kerja khusus ini dilaksanakan bagi memenuhi beberapa objektif :-
1. Melalui kajian yang dijalankan saya mendapat kemahiran mencari dan mengumpul fakta peristiwa sejarah mengenai .........
2. Saya dapat menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah di tempat tinggal saya.
3. Saya dapat menjelaskan dengan lebih terperinci peristiwa bersejarah secara kronologi 
4. Melalui kajian kerja khusus ini juga saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganilisis maklumat berkaitan peristiwa bersejarah
5. Dapat melahirkan perasaan bangga terhadap terhadap peristiwa bersejarah yang terdapat di Negara kita dan menjelaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah


KAEDAH KAJIAN

Sebanyak 4 kaedah kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan bersistematik, iaitu: 

(a) Kaedah analisis dokumen/buku/akhbar
Saya juga turut merujuk dokumen/buku/akhbar dari ............ untuk memastikan kesahihan fakta yang ada. Dengan ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.

(b) Kaedah penyelidikan Pusat Sumber Sekolah / Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri
Saya juga turut mengunjungi Pusat Sumber Sekolah/Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya. *Nyatakan jika anda juga melawat Perpustakaan luar dari sekolah, contohnya : Perpustakaan Negara*

(c) Muat turun sumber dari internet
Saya turut menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawang produk yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagai rujukan.

(d) Bimbingan Guru
Saya telah mendapat bimbingan guru Sejarah, iaitu Encik/Puan/Cik ………………………….

*Contoh skrip kaedah temu ramah ada di bawah. sila scroll ye*


PROSES AWAL

Proses awal (20 markah) ialah proses di mana anda mencari maklumat mengenai peristiwa bersejarah yang anda pilih dari pelbagai sumber. Cari beberapa bahan/sumber seperti buku, jurnal, majalah, surat khabar, broshur, pamplet ataupun bahan dari internet untuk dibawa ke sekolah dan tunjukkan pada guru anda. maklumat anda mestilah sangat tepat dan lengkap serta sangat sesuai dengan tugasan.


KERANGKA AWAL / KASAR PENULISAN

Kerangka awal / kasar dibina sebagai draf kepada tugasan anda. anda perlu menghuraikan serba sedikit secara ringkas isi yang anda akan huraikan di dalam tugasan penuh. 

Contoh:

Bil
Perkara
Huraian
1
Pengenalan
Huraikan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat anda:
Lokasi: ..................................
Tahun berlaku peristiwa: ........................
Sejarah peristiwa: ......................          (tulis sumber isi)
2
Faktor berlakunya peristiwa bersejarah
Huraikan beberapa faktor berlaku peristiwa bersejarah:
Faktor 1: .......................        (sumber isi dari mana)
Faktor 2: ........................        (sumber isi dari mana)
Faktor 3: ........................        (sumber isi dari mana)
Faktor 4: ........................        (sumber isi dari mana)
3
Kronologi peristiwa bersejarah
Terangkan rentetan masa (tahun) sebelum peristiwa berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas peristiwa berlaku :
Tahun 1970 : (terangkan)
tahun ........ : (terangkan)
tahun ........ : (terangkan)
tahun (kini) : (terangkan)
4
Kesan / impak peristiwa bersejarah 
Huraikan kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap:

Diri sendiri: (huraikan)


Masyarakat setempat: (huraikan)

Negara: (huraikan)
5
Iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah
Isi 1: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 2: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 3: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................

Isi 4: 
Huraian: ..............................
Contoh: ...............................
6
Rumusan
Pengetahuan: melalui kajian ini saya mendapati banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan peristiwa bersejarah ini dijaga dan dipelihara. Selain itu, ......

Nilai: Saya sedar bahawa usaha untuk memelihara dan memulihara bangunan / binaan bersejarah bukanlah sesuatu usaha yang mudah dan perlu dipertahankan...

Harapan: Saya berharap supaya bangunan / binaan bersejarah dapat dijaga dan dikekalkan bagi memastikan khazanah negara...
7
Sumber
Mesti lengkap menurut turutan di atas*************************************************************************

Anda boleh klik pautan di bawah untuk mendapatkan contoh jawapan yang lain 

12. Rumusan
13. Sumber


Anda dinasihatkan memastikan ketulenan tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru tugasan (hasil kerja) daripada mana-mana pihak seperti di blog-blog lain yang tidak mempunyai sumber asal yang sahih. Sebagai peringatan, sekiranya anda didapati melakukan plagiat, anda berkemungkinan digagalkan atau diberikan gred yang tidak memuaskan. Diharap panduan / jawapan tugasan Sejarah PT3 ini dapat memberi panduan dan penjelasan kepada semua pelajar tingkatan 3. semoga anda boleh siapkan dengan jayanya!

Diedit dan diolah oleh saya sendiri!

Semua maklumat di atas disusun oleh saya sendiri. kepada blogger kaki copy paste, post ini tidak boleh dan tidak dibenarkan copy melainkan anda berkongsi link ini sahaja. Semua maklumat di atas juga tidak boleh dicopy. anda faham erti copyright, kan? 

Anda hanya kena print sahaja sebab kat sekolah pun kena salin balik, kan? So, Nak print senang je:
1. chrome dan mozilla user : 
guna tab menu browser uols (yang ada 3 garis) yang ada di atas sebelah kanan dan klik print. 

2. Boleh juga kalau tak nak print, save guna pdf. 

3. Terus tekan CTRL-P untuk print terus.
Good Luck!

Read More »

Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2017 Peristiwa Bersejarah


Contoh Jawapan Penuh Lengkap Tugasan / Folio / Kerja Kursus Sejarah PT3 2017

Tajuk : Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda


"Anda dikehendaki membuat kajian tentang satu peristiwa bersejarah di tempat tinggal anda. Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan"
Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek utama berikut: 

(a) Tajuk kajian : *tajuk terpulang pada anda mengikut kreativiti sendiri*

contoh : 
 • sambutan yang dianjurkan di kawasan tempat tinggal - program gotong royong, festival, pertandingan, dll
 • pertandingan yang dianjurkan secara besar-besaran seperti pertandingan berbasikal peringkat antarabangsa seperti "Le-Tour de Langkawi" dan lain-lain
 • Majlis perasmian di kawasan tempat tinggal sebagai contoh perasmian pembukaan surau, taman permainan, restoran, hospital, klinik, sekolah, dll
 • peristiwa atau tragedi seperti banjir besar, tsunami, banjir kilat, fenomena El-Nino, hari kemerdekaan, pengisytiharan kemerdekaan, pembunuhan JWW Birch, 
 • peristiwa berlaku di sekolah, contohnya Hari Olahraga / Sukan Sekolah / Merentas Desa, Hari Anugerah Cemerlang, Hari Guru, dll

(b) Nama penulis - *Nama anda*

(c) Isi kandungan:
 1. Pengenalan - menjelaskan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat anda
 2. Menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah 
 3. Menerangkan peristiwa bersejarah secara kronologi - Kronologi maksudnya peristiwa sejarah mengikut urutan masa. contoh masa yang diambil ialah sebelum peristiwa berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas peristiwa berlaku.
 4. Menilai kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara
 5. Menjelaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

(d) Rumusan - pengetahuan, nilai dan harapan yang releven
  
(e) Sumber rujukan - Menyenaraikan jenis sumber: buku / internet / akhbar / majalah
Plagiat tidak dibenarkan. Akta Hak Cipta Terpelihara 1987 telah dikuatkuasakan dengan bertujuan  untuk melindungi bentuk atau cara dimana idea-idea dan maklumat ditunjukkan kepada orang lain dengan berbentuk pernyataan  fizikal. Selain itu, akta ini juga bertujuan untuk melindungi konsep, fakta, gaya atau teknik yang wujud atau digambarkan dalam karya hak cipta. Mengikut seksyen 43, Akta Hak Cipta Terpelihara 1987 ini sesiapa yang didapati bersalah dibawah akta ini boleh dikenakan hukuman denda RM 10,000 sehingga tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun

Anda boleh klik pautan di bawah untuk mendapatkan contoh jawapan yang lain:

1. Pengenalan Tugasan Sejarah PT3 2017 Peristiwa Bersejarah
2. Perancangan Kerja
3. Jadual kerja
4. Objektif Kajian
5. Kaedah Kajian
6. Kerangka Awal / Proses Awal
7. Pengenalan - Latar Belakang
8. Faktor berlakunya Peristiwa Bersejarah
9. Kronologi Peristiwa Bersejarah
10. Kesan Peristiwa Bersejarah
11. Iktibar daripada Peristiwa Bersejarah
12. Rumusan
13. Sumber*************************************************************************

TAJUK KAJIAN

Beberapa tajuk kajian yang boleh anda pilih untuk kajian Peristiwa Bersejarah di tempat anda. 

*************************************************************************

Anda dinasihatkan memastikan ketulenan tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru tugasan (hasil kerja) daripada mana-mana pihak seperti di blog-blog lain yang tidak mempunyai sumber asal yang sahih. Sebagai peringatan, sekiranya anda didapati melakukan plagiat, anda berkemungkinan digagalkan atau diberikan gred yang tidak memuaskan. Diharap panduan / jawapan tugasan Sejarah PT3 ini dapat memberi panduan dan penjelasan kepada semua pelajar tingkatan 3. semoga anda boleh siapkan dengan jayanya!

Diedit dan diolah oleh saya sendiri!


Semua maklumat di atas disusun oleh saya sendiri. kepada blogger kaki copy paste, post ini tidak boleh dan tidak dibenarkan copy melainkan anda berkongsi link ini sahaja. Semua maklumat di atas juga tidak boleh dicopy. anda faham erti copyright, kan? 

Anda hanya kena print sahaja sebab kat sekolah pun kena salin balik, kan? So, Nak print senang je:
1. chrome dan mozilla user : 
guna tab menu browser uols (yang ada 3 garis) yang ada di atas sebelah kanan dan klik print. 

2. Boleh juga kalau tak nak print, save guna pdf. 

3. Terus tekan CTRL-P untuk print terus.


Good Luck!

Read More »

Sunday, April 23, 2017

Keputusan Anugerah Meletop Era (AME) 2017Terdapat sebanyak 18 kategori yang dipertandingkan. Peminat boleh mengundi secara dalam talian melalui laman web rasmi, khidmat pesanan ringkas (SMS) ataupun melalui aplikasi Astromobile. Program ini ditaja oleh kosmetik Aurawhite.

Cukup sinonim dengan jenama MeleTOP dan AME, pasangan hos yang tidak perlu diperkenalkan lagi iaitu Nabil Ahmad dan Neelofa akan digandingkan sekali lagi untuk menggalas tanggungjawab bersama sebagai hos pada malam gilang gemilang itu bersama-sama dengan Johan.

Berikut ini senarai keputusan penuh dan gambar-gambar sekitar AME2017:Fesyen MeleTOP
 • Fattah Amin
 • Neelofa
 • Nur Fazura
 • Scha Alyahya
 • Vivy Yusof

Artis Baharu MeleTOP
 • Aiman Tino
 • Alvin Chong
 • Khai Bahar
 • Mat Dan
 • Nadya Syahera


Bintang Online MeleTOP
 • Datuk Siti Nurhaliza
 • Fattah Amin
 • Jep Sepahtu
 • Neelofa
 • Zizan Razak

Couple MeleTOP
 • Akim Ahmad & Stacy
 • Amar Baharin & Amyra Rosli
 • Jihan Muse & Ungku Hariz
 • Saharul Ridzwan & Deena Emir
 • Shukri Yahya & Tya AdnanSi Cilik MeleTOP
 • Aaira Ameena
 • Aaisyah Dhia Rana
 • Lara Alana
 • Seri Aileen Marissa
 • Yusof IskandarProgram Radio MeleTOP
 • JoHaRa Pagi Era
 • Sembang Sinar
 • Sepahtu Sinar
 • Super 40 Era Bersama Radin
 • Suria Cinta


Penyampai Radio MeleTOP
 • DJ Lin - Suria
 • Haniff - Era
 • Jep - Sinar
 • Johan (Raja Lawak) - Era
 • Shuib (Sepahtu) - Sinar

Program MeleTOP
 • Gegar Vaganza S3
 • Maharaja Lawak Mega 2016
 • Manisnya Cinta DUKE
 • Super Spontan All Star (episod Datuk Siti Nurhaliza)
 • Taste Selebriti (episod Neelofa)


Hos MeleTOP
 • Aliff Satar
 • Datuk AC Mizal
 • Johan (Raja Lawak)
 • Nabil Ahmad
 • Neelofa

Drama MeleTOP 
 • 7 Hari Mencintaiku
 • Dia Semanis Honey
 • Lara Aishah
 • Menongkah Kasih
 • Suri Hati Mr. Pilot 

Pelakon TV MeleTOP
 • Ayda Jebat
 • Fattah Amin
 • Neelofa
 • Shukri Yahaya
 • Siti Nordiana

Artis Lawak MeleTOP
 • Abam Bocey
 • Achey Bocey
 • Ajak Shiro
 • Johan (Raja Lawak)
 • Kamal Adli

Grup/Duo MeleTOP
 • Akim & The Majistret
 • Caliph Buskers
 • Datuk Siti Nurhaliza & Faizal Tahir
 • Hafiz & Misha Omar
 • Syamsul Yusof & MawiPenyanyi MeleTOP
 • Aizat Amdan
 • Ayda Jebat
 • Datuk Siti Nurhaliza
 • Khai Bahar
 • Siti Nordiana


Lagu MeleTOP
 • Hidup Dalam Mati (Syamel)
 • Kalah Dalam Menang (Mawi & Syamsul Yusof)
 • Ku Rela Dibenci (Aiman Tino)
 • Pencuri Hati (Ayda Jebat)
 • Sejati (Faizal Tahir)

Filem MeleTOP
 • Aliff Dalam 7 Dimensi
 • Boboiboy
 • Langit Cinta
 • Munafik
 • Ola Bola

Bintang Filem MeleTOP
 • Alif Satar
 • Fasha Sandha
 • Nabila Huda
 • Nur Fazura
 • Syamsul Yusof
Anugerah Top Top Top Meletop Lelaki
Fattah Amin

Anugerah Top Top Top Meletop Wanita
Neelofalovenota: nama pun undian peminat. Peminat #lofattah belum move on lagi. Terima jelahhh~Read More »

Thursday, April 20, 2017

Blog Dialihkan ke Web Busuk.Org


Setelah selesai update blog sebentar tadi, dengan tergerak hatinya nak melihat blog sendiri. Tiba-tiba blog tak boleh dipaparkan tetapi dibawa ke laman web lain. laman web tersebut ialah laman web Busuk.Org. eh, kenapa pula tiba-tiba keluar laman web busuk nie? busuk betullah! 


Inilah paparan yang keluar semasa kita view blog kita. Ia akan menjadi laman web khusus untuk busuk.org. amboi, ambil kesempatan ke ape nie? penat-penat orang datang nak view blog kita, dia ambil port pulak ye. habis hilang visitor kita tau.

Apabila saya membuat siasatan *chewah*, saya mendapati beberapa blogger turut terkena tempiasnya. ingatkan hanya saya sahaja yang terkena. Apabila saya mencari punca busuk.org tersebut di template blog, didapati bahawa memang saya ada menggunakan widget busuk.org itu, iaitu shoutbox. 

Cara untuk membuang widget yang memberi masalah:

Buang script yang tak berkenaan dalam blog. buka HTML blogspot anda dan cari semua script yang mencurigakan atau dengan kata lain, script dari luar. jika widget itu ada di dalam HTML, anda cuma perlu CTRL-F pada coding HTML dan buang widget yang berkaitan. 

Cara untuk membuang, cari perkataan "busuk.org" dan anda akan terjumpa HTML seperti gambar di bawah. buang perkataan yang berwarna biru dan save selepas edit. siap.


Dalam kes saya, saya meletakkan widget busuk.org di luar HTML, iaitu di kawasan widget di Layout. teknik yang paling senang untuk dilakukan, remove sahaja widget tersebut. mudah!


sebelah kiri ialah shoubox, sebelah kanan ialah shoutmix.

Shoutbox adalah pengganti Shoutmix, digunakan sebagai kotak komen. mungkin blogger lama tahu mengenai Shoutmix. Shoutbox busuk lebih mesra-pengguna dan lebih cantik berbanding Shoutmix. disebabkan itu ramai blogger menggunakan Shoutbox busuk. selepas ini saya kena mencari shoutbox baru yang bersesuaian dengan blog saya. 

Blog saya pernah kena hack atau dialihkan sebanyak dua kali. ok dua kali. nak tahu, anda boleh baca di artikel di bawah:

lovenota: ingatkan blog kena hack la tadi. takut sangat..ishk3~


Read More »

Wednesday, April 19, 2017

Tak Dapat IPTA, Ada Pilihan Lain?


KALAU TAK DAPAT MASUK UNIVERSITI AWAM... PERLU ADA PLAN B..

Plan B – IPTS (Institut Pengajian Tinggi Swasta)


Dalam keghairahan dan keterujaan untuk bersedia menerima keputusan SPM dengan kebiasaannya meletakkan sasaran untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Awam (UA), pelajar juga seharusnya juga melihat peluang-peluang yang ada ditawarkan di IPTS. Jangan sesekali memandang rendah kepada IPTS atau menganggap semua IPTS akan menipu duit anda. Kalau nak menipu duit pelajar, tidak sebanyak mana berbanding dengan denda atau kesan yang akan diterima oleh IPTS yang melakukan kesalahan tersebut.

Setiap pelajar harus ada Plan B yang memfokus kepada IPTS selain daripada plan A – memohon kemasukan ke UA dan ILKA melalui UPU. Untuk masa sekarang setiap pelajar harus telah menyenaraikan program pengajian pilihan berdasarkan maklumat yang diperolehi dari laman web UPU. Jika apabila keputusan SPM diumumkan nanti, anda memperolehi keputusan yang mengecewakan dan tidak melayakkan anda untuk memohon ke UA untuk program yang diinginkan, dapatkan satu alternatif – program pengajian di IPTS dalam bidang atau program yang sama untuk dipohon. Secara peribadi, saya berpendapat pelajar harus kekal dengan pilihan bidang pengajian yang diminati dan jangan memohon ke program lain hanya sekadar disebabkan keputusan SPM yang diperolehi hanya layak untuk memohon ke program berkenaan sahaja. 

Mengikuti pengajian dalam bidang yang tidak diminati (walaupun yurannya rendah dan nampak hebat sebab belajar di UA) anda akan menghadapi 3 kesukaran, iaitu: 

 • Kesukaran belajar kerana anda mungkin tidak minat pada bidang tersebut
 • Bila sukar belajar, tentu sukar untuk mendapat keputusan yang baik. 
 • Bila keputusan yang tidak berapa baik, anda akan susah untuk dapat kerja apabila graduasi nanti. 
Senaraikan beberapa buah IPTS yang ada menawarkan program pengajian yang anda inginkan; dan jika sebagaimana disebut di atas anda tidak layak memohon ke UA dalam program yang sama, maka jangan buang masa mengharap kepada suatu yang belum pasti, sebaiknya anda terus mendaftar di IPTS yang ada menawarkan program tersebut.
Ada sesetengah IPTS yang menawarkan suatu yang mungkin jauh lebih baik daripada apa yang ditawarkan di UA. Anda pastinya boleh memilih untuk mengikuti program pengajian yang anda minati. Belajar dalam program yang diminati akan memudahkan pembelajaran anda kelak. Apabila belajar menjadi mudah, maka mudah juga untuk anda mendapat keputusan yang cemerlang, dan boleh menjadi senarai Dekan. Dengan keputusan yang cemerlang, InsyaAllah akan mudah untuk mendapat kerja setelah selesai pembelajaran. 

Tapi awas! Jangan hanya ghairah mahu memasuki institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) tetapi akhirnya berputih mata apabila mengetahui kursus diikuti tidak diiktiraf kerajaan. Ini kerana banyak IPTS tidak jujur sebaliknya beria-ia menarik pelajar baru semata-mata mahu mengaut keuntungan. Sesetengah kurus yang ditawarkan tidak pernah atau belum mendapat akreditasi penuh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Oleh itu, luangkanlah masa menyiasat latar belakang IPTS dan program yang ditawarkan. Fikirkan bahawa memiliki sijil yang tidak diiktiraf membuatkan anda tidak laku di pasaran pekerjaan. Malah, sijil, diploma dan ijazah di tangan nanti tidak boleh digunakan jika berhasrat melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi termasuk ijazah sarjana dan doktor falsafah.

Anda boleh menyemak pengiktirafan kelayakan online, yang diiktiraf oleh Kerajaan bagi maksud pelantikan ke dalam Perkhidmatan Awam. Semakan perlu dibuat bagi memastikan kursus pengajian tersebut diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) kerana kerajaan hanya melantik pemohon yang mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh KPT untuk bekerja atau berkhidmat di sektor awam. Anda boleh klik pada pautan ini -> [link]

Selain itu, ada IPTS yang menawarkan program pengajian dengan mendapat pembiayaan (pinjaman) MARA selain daripada pinjaman PTPTN. Untuk makluman, tidak semua IPTS dan tidak semua program mendapat pinjaman MARA dan yang pasti MARA tidak memberikan pinjaman untuk belajar di UA. Satu kelebihan pinjaman MARA adalah pelajar yang mendapat keputusan cemerlang (diploma atau ijazah sarjana muda) akan mendapat peluang untuk memohon pengurangan bayaran balik pinjaman. Dan bagi pelajar yang bergraduat dengan cemerlang (diploma atau ijazah sarjana muda) akan layak memohon pengecualian bayaran balik sepenuhnya pinjaman dan layak memohon untuk mendapat pinjaman baru bagi melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Senarai Institut Pendidikan Mara (IPMa) adalah seperti berikut:


1. UniKL

Matlamat MARA memberikan pembiayaan kepada pelajar-pelajar adalah untuk membantu pelajar bumiputera yang berpotensi dan berkelayakan terutama yang memerlukan bantuan kewangan untuk mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang-bidang Sains, Teknologi, Profesional, Kepakaran dan Pengurusan Perniagaan serta bidang-bidang lain yang dikenalpasti oleh MARA dari masa ke semasa. Rujuk -> [link]

Cuma satu peringatan mudah, jika keputusan SPM anda nanti tidak melayakkan untuk memohon program di UA, jangan buang masa, terus sahaja ke IPTS yang ada menawarkan program yang sama. Saya bukan berkempen untuk mana-mana IPTS tetapi berkempen agar pelajar tidak membuang masa menunggu peluang yang mungkin tidak akan sampai pun. Selamat berjaya


Read More »

Tak Malu Ke Pakai Baju Sendat?


Lama juga tidak mencoret-menconteng di sini. selalu juga buka dashboard blogger untuk lihat entry-entry kawan-kawan blogger yang masih aktif. ramai juga yang sudah bersara. dah bersawang pun hado. haha.

Kali ini tergerak hati untuk mengulas isu yang satu nie. bukan nak mengejek awak tu berbadan besar dan gemuk, banyak spare tayar. takdo kojo aih den nak mengejek. tapi ingin menasihati, saling mengingati antara satu sama lain.

Saya terpandang seorang perempuan nie. Sudah bersuami, anak pun dah ada. Tapi suka sangat pakai baju yang menampakkan susuk badan. Pakai baju ketat sampaikan spare tayar yang berlipat-lipat berkedut-kedut tu habis semua orang nampak. memang ada menegur. acap kali menegur tapi tidak diendahkan. ada juga dengar cakap nak pakai longgar-longgar je lepas nie..tapi lama-lama pakai yang ketat balik. saya hanya mampu menggelengkan kepala je. sebab memang tahu dia tu jenis ikut kepala dia je. cakap orang tak nak dengar pun.


Dah kau pakai macam tu mana tak lelaki "woww". Hape dahh. Boleh pulak cakap, lelaki tu tengok bontot dia. Baik bogel bagi nampak terus je kan senang.

Aduh, dah kenapa suka pakai baju ketat-ketat nie? Seksi sangat ke? nak tunjuk pada siapa? kalau pakai ketat nampak body slim takpe jugak. slim pun tak elok juga pakai ketat-ketat. tapi ini yang menggelebeh-gelebeh habis ditunjuknya kat orang. elok tunjuk je pada si suami, dapat pahala. awak pun bukan anak dara lagi. kalau anak dara sekali pun malu juga nak tunjuk body kat orang ramai. 

saya sendiri tak rasa selesa kalau pakai baju ketat ketat sangat nie. nak bernafas pun susah. nak berjalan pun tak selesa. Nampak timbul sana sini..ishkk. saya yang tengok sendiri kaum hawa pakai baju ketat ketat nie pun rasa malu jugak. tapi si pemakai tu tak ada rasa malu ke? Suka kot.

Kajian luar negara mengatakan jika orang yang berbadan besar ingin berfesyen, jangan pakai baju yang longgar kerana lagi menampakkan badan kita lagi besar. pakai baju yang mengikut potongan badan. saya bersetuju dengan cadangan itu, pakai baju tidak terlalu besar dan longgar tetapi tidak terlalu kecil dan sempit. HODOH! pakai baju betul-betul ikut potongan badan tapi longgar sikit. bila terlalu besar nampak seperti besar sangat badan anda. jika pakai terlalu kecil, nampak semua spare tayar anda tu. jangan memaksa untuk memakai baju saiz semasa anda masih anak dara. sah-sah takkan muat. redha je yang badan anda sudah membesar sedikit. 

Dalam kajian yang lain juga menyatakan pakai seluar yang ketat-ketat boleh menjadikan kaki anda nampak kurus seperti model. sebab tu trend perempuan berbadan besar masa kini suka memakai legging kononnya nak nampak seksi. Orang berbadan besar pun mampu berfesyen. Dik non oi, legging tu orang dulu-dulu pakai di dalam kain je buat ganti kain dalam. bukannya dipakai sesuka hati pakai ke pasar-pasar shopping mall bagai. 


Yang lelaki pulak sekarang nie suka pakai seluar londeh-londeh sehingga menampakkan seluar dalam atau boxer. Lagi lahh tak malu. Budak-budak sekolah pun dah ada yang terikut-ikut dengan trend ini. Kalau saya kat sekolah memang sound habis, "nak saya bukak terus ke seluar tu ke? Biar bogel terus". Memang terus budak tu tarik seluar ke atas depan saya jugak la. Hahaha. Hodoh wei. Serius. Cuba juga memakai baju dua lapis. maksudnya anda memakai baju sweater atau cardigan. memang boleh menjadikan anda nampak langsing. pilih cardigan yang panjang dan jangan pakai cardigan yang sempit. 
Kan cantik tu..

"Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Surah Al-Ahzab, ayat 59)


lovenota: berusaha berubah menjadi yang lebih baik. InsyaAllah.


Read More »
Copyright © 2008-2020 by Ⓜⓘⓢⓢ Ⓑⓐⓛⓠⓘⓢ™. All Right Reserved ®